OLC Advies

oscar2Oscar Lopes Cardozo is betrokken geweest bij meerdere oogheelkundige klinieken. Hij heeft in 1994 de ziekenhuispraktijk verlaten omdat hij overtuigd was dat de oogheelkundige zorg beter kon. Na eerst in dienst van Nuts Verzekeringen Oogheelkunde Rijswijk opgericht te hebben en in dienst van Medinova  de hervorming van Berg&Bosch ter hand genomen te hebben werd hij in 2004 mede oprichter en mede eigenaar van Oogziekenhuis Zonnestraal.

Oogziekenhuis Zonnestraal is een zeer snel groeiende keten van oogklinieken, die verzekerde zorg bieden op een commerciële basis. Het succes van deze keten is te danken aan een serie basale strategische beslissingen, die geleid hebben tot een groot aantal innovaties in de zorgverlening.

Marktwerking vraagt een professionele positionering van de zorgorganisatie in de markt, met de bijbehorende marketing en communicatie.

De  wetswijziging waarin bestuurders van zorgorganisaties expliciet persoonlijk verantwoordelijk worden voor missers in de organisatie zal gaan leiden tot een verandering in de organisatie. Bestuurders zullen om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen moeten zorgen voor structuren die hen op de hoogte stellen van wat er gebeurt en daarop proactief maatregelen te nemen. Dit kan alleen via een ver doorgevoerd veiligheid- en kwaliteitssysteem en dat gaat alleen via goed inzetten van IT.

Dit is exact wat Oscar Lopes Cardozo in Oogziekenhuis Zonnestraal gedaan heeft. Hij kan dus adviseren in de beleidsvorming en in de implementatie.

Hoewel ziekenhuizen veel complexere organisaties zijn dan ZBC’s zijn de principes die aan het succes van Oogziekenhuis Zonnestraal ten grondslag liggen wel degelijk ook op ziekenhuizen toepasbaar.