Patiënttevredenheid

“Wat U niet wilt dat U geschiedt doe dat ook een ander niet”

Als meer mensen in de zorg zich deze zin dagelijks voor ogen zouden houden zouden er heel wat minder klachten zijn. Bellende baliemedewerkers, snibbige receptionistes, onhandig ingerichte IT, van-het-kastje-naar-de-muur bureaucratie, te kleine wachtkamers, zoekgeraakte statussen, uitlopende spreekuren. Het zijn allemaal uitvloeisels van institutionele verblindheid. Oscar Lopes Cardozo is zelf de laatste jaren enkel malen opgenomen geweest en heeft de ziekenhuiswereld ook vanuit het patiëntperspectief leren kennen. Dat heeft binnen Oogziekenhuis Zonnestraal geleid tot een ware revolutie. Er werd letterlijk fysieke ruimte geschapen voor de patiënt, hetgeen leidde tot een mentaliteitsverandering van de medewerkers. Inschrijving van nieuwe patiënten kan ook decentraal. De baliemedewerker kan ook naar de patiënt toekomen. Als postcode en geboortedatum bekend zijn hoeft het hele doopceel van de patiënt niet meer gelicht te worden. Optimaal inplannen van de afspraken bekort wachttijden. Door slimme IT wordt de dokter geholpen met op tijd werken. One stop shopping wordt mogelijk gemaakt: zoveel mogelijk diagnostiek wordt tijdens het eerste consult afgehandeld. Ook spoed is voor een groot deel planbaar. Doordat voor de meest voorkomende diagnosen protocollen zijn die leidend in het IT systeem zijn komen alle data tijdig en compleet in het systeem, zodat behandelingen niet op het laatste moment afgezegd hoeven te worden. De protocollen voorzien ook in het juist en tijdig informeren van de patiënt.  Mocht een spreekuur toch onverhoopt uitlopen dan wordt dat door de receptioniste medegedeeld en wordt naar een oplossing gestreefd. Er wordt met een redelijke planningshorizon gewerkt, zodat de patiënt niet pas enkele dagen tevoren zijn operatiedatum te horen krijgt, maar zelfs de mogelijkheid krijgt electieve chirurgie drie maanden tevoren vast in te plannen.

Oscar Lopes Cardozo loopt met een patientenblik door uw organisatie en geeft adviezen voor directe verbetering.

Als daarbij ook nog de veiligheid van de behandeling en de technische uitvoering optimaal is kan in uw instelling de tevredenheid niet meer stuk.